Sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Stevia Group

Als internationaal consumptiegoederen- en detailhandelsbedrijf neemt STEVIA GROUP verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Teruggeven aan het milieu, mensen met respect en waardigheid behandelen. De beste Stevia-grondstoffen ter wereld aanbieden. Dit zijn onze leidende beginselen waarin wij geloven en die wij elke dag in de praktijk brengen. Bij de Stevia Group is maatschappelijke verantwoordelijkheid doorgedrongen in alle onderdelen van ons bedrijf.

De verbintenis die wij zijn aangegaan om onze activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren, omvat duurzame Stevia-teelt en milieubescherming. Eerlijke en rechtvaardige handel die boeren en hun gezinnen een goed leven biedt, is een essentieel onderdeel van wat wij doen.

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Duurzaamheid door sociaal engagement

Verantwoorde productie van Stevia

Onze band met Steviatelers: Stevia van hoge kwaliteit leveren betekent veel meer dan alleen de beste grondstoffen selecteren die op de markt beschikbaar zijn. Stevia Group gelooft sterk in het opbouwen van wederzijds voordelige relaties met Stevia boeren. Het succes van de boeren met wie wij handel drijven, is een integraal onderdeel van ons eigen succes.

Eerlijke prijzen betalen om Stevia boeren te helpen winst te maken om hun families te ondersteunen. Maar ook zodat de boeren kunnen investeren in hun plantage en hun toekomstig succes.

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen | Stevia Group
Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid: Respecteer de natuur!

Denken op lange termijn

Wij nemen onze sociale verantwoordelijkheid

Als onderneming nemen wij actieve maatregelen om een positieve invloed op de samenleving te hebben. Met de nadruk op sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, met gerichte maatregelen voor milieu- en klimaatbescherming en voor de bevordering en ondersteuning van onze werknemers.

Ons doel op lange termijn is onze duurzame corporate governance verder uit te breiden, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken.

Wij voldoen aan onze hoge normen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaam ondernemingsbestuur te versterken.

Sinds onze oprichting in 2009 hebben wij criteria opgesteld die onze duurzame acties sturen. Dit omvat de gebieden gemeenschap, milieu en werkplek. Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en het klimaat en voor de vermindering van de CO2-uitstoot.

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid: Respecteer en bescherm dieren!
Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid: bescherming van elk levend wezen.

Als werkgever richten wij ons op waardegerichte acties zoals diversiteit en gelijke kansen.

Milieubescherming en natuurbehoud zijn belangrijk voor de Stevia Group. De milieuverklaring van de Stevia Group verbindt zich ertoe het milieu te beschermen op alle gebieden van het bedrijf.

Deze missie omvat:

 • Verantwoordelijkheid tegenover ons milieu
 • Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om verbeteringen tot stand te brengen en het milieu en de hulpbronnen te beschermen.
 • Alleen milieuvriendelijke producten kopen, gebruiken en verhandelen.
 • Communicatie over het verband tussen milieu en economisch succes.
 • Alle partners bij de milieubescherming betrekken.
 • Maatregelen die leiden tot het vermijden van afval.
 • Door te recycleren behouden en conserveren wij de grondstofbronnen van de aarde en verhogen wij zo de levenskwaliteit van alle mensen op onze planeet.

Voorbeelden uit ons bedrijf:

Om de bossen te beschermen, hebben wij het papierverbruik binnen de onderneming aanzienlijk verminderd. Stevia Group maakt uitsluitend gebruik van web-fax, wat concreet betekent dat wij geen papier gebruiken, aangezien binnenkomende faxen niet worden afgedrukt, maar onmiddellijk worden gedigitaliseerd als een PDF-document.

Verdere voordelen voor het milieu:

 • Geen verbruik van toner en de verwijdering.
 • Geen papierverbruik en -verwijdering.
 • Geen verwijdering van elektrische apparatuur.
 • Laag stroomverbruik.

Wij verzenden CO² Neutraal

De verzending van Stevia Group gebeurt onder CO2-neutrale omstandigheden door onze logistieke dienstverlener DHL. Op die manier leveren wij een extra bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Wij verzenden CO² Neutraal met DHL
Verzending onder CO2-neutrale omstandigheden. Op die manier dragen wij bij tot de bescherming van ons milieu.

We rijden op LPG!

LPG (Liquefied Petroleum Gas), het brandt milieuvriendelijker dan benzine. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het extra verbruik in verband met het beginsel, blijven de verontreinigende emissies:

 • van stikstofoxiden ongeveer 20 % van de benzineverbranding
 • De CO2-uitstoot wordt met ongeveer 15%
 • en onverbrande koolwaterstoffen met 50%

Steun de wereldwijde verbintenis van de Stevia Group om het klimaat te beschermen door gebruik te maken van ons downloadaanbod op het internet. Op die manier gebruiken we minder papier en beschermen we onze bossen en de natuur.

Stevia Group: Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze klanten, ons milieu, onze kinderen en onze samenleving.

Stevia Group: Wij dragen verantwoordelijkheid!

Voor onze klanten, ons milieu, onze kinderen, voor ons allemaal.

International Union for Conservation of Nature