Imprint

Aanbieder van deze internetpagina's is

Stevia Group

Krohstr. 4

50968 Keulen

Duitsland

Opmerking: Kantooradres - geen winkel beschikbaar

Telefoon: ++49 0 - 221 - 39780 292

E-mail: info[a]stevia-group.com

BTW-identificatienummer: DE815083209

Ust. Id.-Nr. volgens § 27a wet verkoopbelasting

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens §55 Abs. 2 RStV

en bedrijfseigenaar bevoegd om te vertegenwoordigen: Michael Tietz

steviapura® en Stevia Group® zijn gedeponeerde handelsmerken van Stevia Group.

Copyright © 2023 Stevia Group. Alle rechten voorbehouden.

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Gebruiksvoorwaarden

Stevia Group biedt deze site aan als een dienst aan haar klanten. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden, die het gebruik van onze site regelen en door onze site te gebruiken stemt u in met het volgende beleid. Stevia Group behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Uitsluitingsclausule

Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Voordat u uw dieet wijzigt, moet u advies inwinnen bij uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker. De informatie op deze website mag niet worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte.

Deze informatie is geen vervanging voor professioneel medisch advies of een medisch onderzoek. Een arts of alternatieve behandelaar moet worden geraadpleegd alvorens de informatie te gebruiken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

Website inhoud

Alle gegevens, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, illustraties en videoclips zijn eigendom van Stevia Group, tenzij anders vermeld. De site in zijn geheel en in zijn afzonderlijke onderdelen wordt beschermd door het auteursrecht. Deze site en al zijn inhoud zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud en andere downloadbare materialen downloaden of kopiëren voor persoonlijk gebruik.

Productinformatie

Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en zijn landspecifiek. De producten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wij streven ernaar de beschikbaarheid en prijzen van artikelen zo nauwkeurig mogelijk bij te werken, maar als gevolg van technische omstandigheden kunnen zich afwijkingen voordoen.

Kleuren

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hoe de werkelijke kleuren die u op uw monitor ziet, worden weergegeven, hangt af van uw monitor. Daarom kunnen wij geen garantie geven voor kleurweergave.

Foto's van de producten

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de afbeelding van het product kan afwijken van het originele product.

Beeldrechten

Alle beeldrechten behoren toe aan de STEVIA GROUP of haar partners. Gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Referenties en links

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk. Wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op de homepage en de volgende pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links op de pagina's. In geval van domeingeschillen of mededingingsrechtelijke of soortgelijke problemen verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen om onnodige juridische geschillen en kosten te vermijden. De kosten van een juridische waarschuwing zonder voorafgaand contact met de Stevia Group, 50968 Keulen, Duitsland, worden afgewezen als ongegrond in de zin van de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Links naar andere websites en diensten In zijn arrest van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - ''Aansprakelijkheid voor links'', heeft de arrondissementsrechtbank (LG) van Hamburg bepaald dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Dit kan - volgens de LG - alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Aangezien wij onze bezoekers links aanbieden, een gastenboek en forum bijhouden waarin bezoekers hun eigen opmerkingen kunnen plaatsen, en dus geen enkele invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's, nemen wij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op de Stevia Group-website en maken ons deze inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina's. Het arrest is te lezen op http://www.online-recht.de/